dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Tj., tzv., např., atd.

Zd. Hrušková

[Short articles]

(pdf)

-

V kapitole „Zkratky a značky“ (§ 114) upozorňují nová Pravidla mimo jiné na psaní zkratek slov složených a některých ustálených slovních spojení. Nová Pravidla zde uplatňují zásadu, že počáteční písmena nebo skupiny písmen částí slova se píší ve zkratce dohromady, např. čs. = československý, římkat. nebo řk. = římskokatolický, sevvých. nebo sv. = severovýchodní atd.

Psaní dohromady rozšiřují nová Pravidla i na některé další zkratky ustálených slovních spojení. Tak jako je již ustáleno psaní zkratek atd., atp. pro spojení a tak dále, a tak podobně, píšeme nyní nově stejným způsobem — tedy dohromady a s tečkou za posledním písmenem — také zkratky apod., atpod., tj., aj., mj. pro spojení a podobně, a tak podobně, to jest, a jiné, mimo jiné. Dohromady píšeme také zkratku tzv. (= tak zvaný) a tzn. (= to znamená).

[175]Na pravopis zkratek má vliv i zavedení některých nových příslovečných spřežek. U některých slovních spojení máme podle nových Pravidel dvě možnosti psaní, buď zvlášť, jako se psala dříve, nebo dohromady, jako příslovečné spřežky, např. ku podivu i kupodivu, po případě i popřípadě, bez pochyby i bezpochyby atd. Pokud takováto spojení zkracujeme, píšeme zkratku vždy dohromady, tedy např. = na příklad i například, kupř. = ku příkladu i kupříkladu, popř. = po případě i popřípadě.

Naše řeč, volume 41 (1958), issue 5-6, pp. 174-175

Previous Emil Mleziva: Vysokotarifující zboží

Next Zd. Hrušková: Zeměpisná jména typu Casablanca a San Francisco