Časopis Naše řeč
en cz

Názvosloví a jmenosloví

[Short articles]

(pdf)

-

V 3. čísle časopisu Věda a život 12, 1946 píše Jiří Paclt o potřebě rozlišit pojmy terminologie a nomenklatura také dvěma výrazy českými a navrhuje, aby se jméno názvosloví ponechalo pro terminologii, kdežto pro nomenklaturu doporučuje výraz jmenosloví. Oba tyto pojmy vymezuje tak, že terminologie svými názvy označuje „pojmy odborné, ale obecné“, na př. lodyha, květenství, kdežto do nomenklatury spadají „jména různých jednotek (organismů, minerálů a pod.)“. V odborné literatuře se však oba tyto pojmy prý dostatečně nerozlišují a obě ty složky názvosloví se často zaměňují. Autor se obrací na jazykozpytce, aby se vyjádřili, zdali lze k rozlišení obou těch pojmů užíti také slova jmenosloví. Bylo by tedy podle Paclta: nomenklatura = jmenosloví, nomina = jména, terminologie = názvosloví, termini = názvy. — Oživení archaismu v odborném jazyce není nic nemožného ani nebývalého, a proto by zajisté bylo lze obnovit i slovo jmenosloví. Ale o tom, zdali je takového rozlišení zapotřebí a je-li třeba mít pro ně i zvláštní dva termíny české, mohou rozhodnout jen odborníci, jichž se to týká, především tedy přírodovědci.

Naše řeč, volume 30 (1946), issue 9-10, p. 180

Previous Š. (= Vladimír Šmilauer): Ministra

Next Text jmenovacích dekretů