Časopis Naše řeč
en cz

O Českém etymologickém slovníku (a českých etymologických slovnících)

Vít Boček

[Posudky a zprávy]

(pdf)

On the Dictionary of Czech Etymology (and on dictionaries of Czech etymology in general)

The article is a review of Jiří Rejzek: Český etymologický slovník. Voznice: Leda, 2015. 824 s.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Veveří 97, 602 00 Brno
vitbocek@gmail.com

Naše řeč, ročník 98 (2015), číslo 5, s. 252-262

Předchozí Jana Přikrylová: Stručně o komunikaci policistů, zejména o policejním slangu

Následující Marta Šimečková: Basama teremtete a jiná citoslovce klení

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdm transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1