Časopis Naše řeč
en cz

Stručně o komunikaci policistů, zejména o policejním slangu

Jana Přikrylová

[Články]

(pdf)

Briefly on police communication, particularly on police slang

The paper introduces the slang of Czech policemen, which has not been examined in detail until present day. Police work and communication is quite specific, therefore the system of state police and municipal police is first explained. The main part of the paper focuses on official, public and unofficial communication by policemen and on using of slang words in their dialogues. The paper also refers to some stereotypes used mainly in the official and public police communication compared to the unofficial dialogues. In connection with that comparison the text reveals genesis of slang words, their relations to common Czech language and their function in the police communication.

Key words: slang, police, stereotype, professionalism, phraseology
Klíčová slova: slang, policie, stereotyp, profesionalismus, frazeologie
1

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
prikrylovaj@email.cz

Naše řeč, ročník 98 (2015), číslo 5, s. 243-251

Předchozí Petr Nejedlý: K periferním lexikálním přejímkám středověkého slovníkáře

Následující Vít Boček: O Českém etymologickém slovníku (a českých etymologických slovnících)

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdm transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1