Časopis Naše řeč
en cz

Basama teremtete a jiná citoslovce klení

Marta Šimečková

[Drobnosti]

(pdf)

Basama teremtete and other curses

The article deals with the origin, meaning and use of the interjection basom/basama/basa in the Czech language, especially in the territorial dialects.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Veveří 97, 602 00 Brno
simeckova@iach.cz

Naše řeč, ročník 98 (2015), číslo 5, s. 263-266

Předchozí Vít Boček: O Českém etymologickém slovníku (a českých etymologických slovnících)

Následující Věra Dvořáčková: Šmejdy a šmejdi

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1