Časopis Naše řeč
en cz

»Po případě«

J. B., Red. (= Redakce)

[Hovorna]

(pdf)

-

J. B., odběratel »Naší Řeči«

V novinách se opakuje stále a stále rčení »po případě«. Bartoš již r. 1891 ve své Rukověti správné češtiny napsal: »Po případě«, majíc tuším nahrazovati »eventuálně«, vyskytuje se v době novější v písmě i v řeči nesmírně často zcela zbytečně (místo slov neb, třeba-li, kde toho třeba).« Tak jsme čtli nedávno v »Nár. Politice«: »Čeští dělníci zaměstnaní za války v továrnách na munici po případě na třaskaviny atd.« A brzy potom zase v úřední vyhlášce: »… příkoří, kterých se obyvatelstvo již dopustilo, po případě dopustí…, ručí za všechny nároky, jež vznikly, po případě vzniknou…« atd. Nám venkovanům by bylo mnohem srozumitelnější, kdyby se tu místo »po případě« bylo užilo správněji slovíčka: neb. O hromadění cizích slov ve »Venkově«, kterým většina čtenářů-rolníků nerozumí, lépe již nemluviti. Nechtěli byste proti tomu nějak zakročiti?

 


 

Red.

Odpovídáme: Připomenutí Vaše o zbytečném užívání slova »po případě«, opravdu pořád se rozmáhajícího zvláště ve slohu úředním, jest docela vhodné. — Pokud se týká žádaného zakročení u redakce »Venkova«, doporučujeme, aby čtenáři toho časopisu dopsali přímo jeho redakci v té věci několik důtklivých slov.

Naše řeč, ročník 3 (1919), číslo 3, s. 92

Předchozí Dr. Gintl: »Platiti«

Následující K. Bolina, Red. (= Redakce): »Samotíž«