Časopis Naše řeč
en cz

Psaní velkých písmen v tzv. druhové složce pojmenování

Martin Beneš

[Články]

(pdf)

Capitalization in the so-called generic component of naming item in Czech

This paper deals with the capitalization in Czech (in one of its functions, specifically signalling the proprial status of particular language item). In the first, general part, a new approach is proposed which, as it is argued here, may serve as theoretical background for the description of the rules of (Czech) capitalization more effectively than the traditional approach based on the somewhat uncertain definition “being the part of proper noun”. Each naming item (řeka Labe) is divided into two components: the so-called generic component, which serves as a description of the type of the object being referred to (řeka ‘river’) within the naming item and the so-called proprial component, i.e. the proper name itself ascribed to this particular object (Labe). In the second, practical part, applications and advantages of this approach are demonstrated using the example of capitalization description in the so-called generic component of the naming item.

Key words: capital letter, capitalization, codification, common noun, Czech orthography, generic component of naming item, lowercase letter, naming item, proper name, proper noun, proprial component of naming item, The Rules of Czech Orthography, usage
Klíčová slova: velké písmeno, psaní velkých písmen, kodifikace, apelativum, český pravopis, druhová složka pojmenování, malé písmeno, (celek) pojmenování, vlastní jméno, proprium, propriální složka pojmenování, Pravidla českého pravopisu, úzus

Článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Letenská 4, 118 51 Praha 1
benes@ujc.cas.cz

Naše řeč, ročník 95 (2012), číslo 4, s. 169-180

Předchozí Z dopisů jazykové poradně

Následující Jan Chromý, Jiří Milička: Experimentální zkoumání stylotvorných faktorů: první výstupy