Časopis Naše řeč
en cz

Přízvučné a nepřízvučné ten při odkazování k vedlejším přívlastkovým větám

Magdalena Zíková, Jan Volín

[Články]

(pdf)

The stressed and unstressed pronoun ten in referring to relative clauses

The study deals with the question of stress-based prominence assigned to the Czech demonstrative pronoun ‘ten’ (meaning roughly ‘this’ or ‘that’ or even ‘the’) in certain contexts. While the default production of the pronoun is unstressed, there are some semantically defined situations in which its stressed form of the pronoun seems more appropriate. The analysis of such situations and a speech production experiment were carried out to form and possibly support hypotheses about the use of the stressed form. The results suggest that natives speakers of Czech possess the sensitivity to differentiate between ‘classifying’ and ‘discerning’ contexts and manifest this relatively consistently in their speech by assigning prosodic salience to the demonstrative pronoun ‘ten’ and by deaccenting the first syllable of the following noun.

Key words: context, demonstratives, referring, stress
Klíčová slova: kontext, demonstrativa, reference, přízvuk

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Fonetický ústav FF UK
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
magdalena.zikova@ff.cuni.cz
jan.volin@ff.cuni.cz

Naše řeč, ročník 95 (2012), číslo 1, s. 33-44

Předchozí Petra Marková, David Studenovský: Zvuková signalizace verbální ironie v češtině

Následující Hynek Bořil: Výlet za hranice neurčitosti