Časopis Naše řeč
en cz

Výlet za hranice neurčitosti

Hynek Bořil

[Posudky a zprávy]

(pdf)

A trip across the borders of vagueness

Review of: Pavel Machač – Radek Skarnitzl: Fonetická segmentace hlásek. Praha: Nakladatelství Epocha, 2009. 152 s.

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Naše řeč, ročník 95 (2012), číslo 1, s. 45-47

Předchozí Magdalena Zíková, Jan Volín: Přízvučné a nepřízvučné ten při odkazování k vedlejším přívlastkovým větám

Následující Robert Adam, Milan Harvalík, Ondřej Koupil, Vladimír Šmilauer, Irena Vaňková: Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2010/2011