Časopis Naše řeč
en cz

Zvuková signalizace verbální ironie v češtině

Petra Marková, David Studenovský

[Články]

(pdf)

Acoustic cues of verbal irony in Czech

The study investigates how native speakers of Czech signal irony through articulation rate and speech melody modulations. Recordings of six speakers reading short ironic and non-ironic statements were analyzed. To ascertain the validity of the data, a perceptual test was administered in which respondents evaluated utterances as ironic, neutral or otherwise affective. A detailed analysis of changes in articulation rate and fundamental frequency contours took into account the linguistic content of the utterances and the perceptual evaluation by the listeners. Results revealed two classes of strategies that were used by the speakers: while some used what we call a localistic approach, others exploited a globalistic mode of signalling irony in their voice.

Key words: articulation rate, irony, melody of speech, perception, prosody
Klíčová slova: artikulační tempo, ironie, průběh F0, percepce, prozodie

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Fonetický ústav FF UK
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
petra.markova@ff.cuni.cz
david.studenovsky@ff.cuni.cz

Naše řeč, ročník 95 (2012), číslo 1, s. 15-32

Předchozí Radek Skarnitzl, Pavel Machač: Míra rušivosti parazitních zvuků v řeči mediálních mluvčích

Následující Magdalena Zíková, Jan Volín: Přízvučné a nepřízvučné ten při odkazování k vedlejším přívlastkovým větám

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1