Časopis Naše řeč
en cz

Sto let od narození akademika Františka Ryšánka

Emanuel Michálek

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

26. srpna 1977 uplynulo sto let od narození Františka Ryšánka, předního znalce starého českého jazyka a starší české literatury.[1] Jako přímý žák Jana Gebauera a v mnohém jeho pokračovatel přejal František Ryšánek od svého učitele činorodý zájem o život a dílo prvního klasika naší literatury Tomáše ze Štítného a hluboký smysl pro přesnou a odpovědnou práci filologickou. Vedle Štítného věnoval Ryšánek badatelskou pozornost životu a dílu osobností české reformace, Jana Husa, Petra Chelčického, Jana Rokycany, Jana Blahoslava, Jana Amose Komenského aj. Závažným úsekem Ryšánkovy práce byly dále zdařilé výklady nejasných míst v starých českých textech a řešení dílčích složitých jevů českého jazyka vůbec. Řada těchto statí byla publikována i v Naší řeči.[2] Významně se F. Ryšánek v tomto směru podílel rovněž na edici tří dílů akademického Výboru z české literatury, zahrnujícího ukázky z textů od počátků do nástupu humanismu v národním jazyce. Jako [265]člen hlavní redakce Staročeského slovníku měl účast na přípravách tohoto díla, vycházejícího od r. 1968. Sám vydal s opravami a doplňky dva svazky tvarosloví Historické mluvnice jazyka českého svého učitele Jana Gebauera. Žáci i spolupracovníci zachovají akademika Ryšánka v paměti jako záslužného představitele dobrých tradic české jazykovědy.


[1] Srov. M. Nedvědová, NŘ 50, 1967, s. 193; E. Michálek, NŘ 52, 1969, s. 303.

[2] NŘ 19, 1935, s. 289, 294; 34, 1950, s. 144, 177180; 37, 1954, s. 167—171; 39, 1956, s. 24—26, 76—79.

Naše řeč, ročník 60 (1977), číslo 5, s. 264-265

Předchozí Ludmila Uhlířová: O transkripci českých a slovenských zeměpisných jmen

Následující Vlasta Červená: Bezpříspěvkový