Časopis Naše řeč
en cz

K vyjadřování posesivity v dialektech češtiny a v běžném úzu mládeže z oblasti západočeského pohraničí

Jana Nová

[Články]

(pdf)

On possessivity in Czech dialects and the youth vernacular of the west Bohemian border region

The aim of this paper is to present the regional distribution of the possessive genitive (the type bratra syn / syn bratra) in Czech and compare this type with possessive adjectives. The possessive genitive appears to be the only way to express complex possessive phrases in Czech, with the exception of southwest Bohemian dialects, which have a special invariable type of possessive adjective (bratrovo syn) with similar usability. A survey carried out in the west Bohemian border region showed the type bratrovo syn to be highly dominant over the genitive type bratra syn.

Key words: vernacular, dialectology, possessive adjectives, possessive genitive, southwest Bohemian dialects, west Bohemian border region
Klíčová slova: běžná mluva, dialektologie, jihozápadočeská nářeční podskupina, posesivní adjektiva, posesivní genitiv, západočeské pohraničí

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Letenská 4, 118 51 Praha 1
nova@ujc.cas.cz

Naše řeč, ročník 99 (2016), číslo 3

Předchozí Vojtěch Veselý: Ke zpracování některých významových druhů číslovek ve výkladovém slovníku

Následující Lenka Procházková: Amerikanizace českých příjmení na území Chicaga

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdm transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1