Časopis Naše řeč
en cz

Amerikanizace českých příjmení na území Chicaga

Lenka Procházková

[Články]

(pdf)

The Americanization of the Czech surnames in Chicago

The article discusses the changes in surnames of Czech origin in Chicago. The first part analyzes the historical aspects of the Czech immigration to Chicago during the second half of the 19th century. The second part focuses on the different types of changes of the Czech surnames. Haphazard and infrequent changes are also mentioned.

Key words: surnames, immigration, Chicago, minorities
Klíčová slova: příjmení, imigrace, Chicago, menšiny

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Historický ústav AV ČR
Prosecká 76, 190 00 Praha 9
prochazkova@hiu.cas.cz

Naše řeč, ročník 99 (2016), číslo 3

Předchozí Jana Nová: K vyjadřování posesivity v dialektech češtiny a v běžném úzu mládeže z oblasti západočeského pohraničí

Následující Zdeňka Hladká: Monografie o Vladimíru Šmilauerovi

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1