Časopis Naše řeč
en cz

Atyp v cihle aneb O jednom progresivním způsobu neologizace

Václav Lábus

[Články]

(pdf)

Atyp v cihle: On a specific means of univerbation in contemporary Czech

The article focuses on specific univerbated lexical units which are formed by desuffixation of an adjective in the initial noun phrase. This process leads to two different kinds of neologisms: lexical units having a new, discrete form (such as mobil), and lexical units with the form of an existing lexeme (such as bronz). The latter type reflects both semantic and word-forming processes. The author presents number of neologisms of both types, and discusses their meaning, use and frequency.

Key words: desuffixation, metonymy, neologism, univerbation
Klíčová slova: desufixace, metonymie, neologismus, univerbizace

Článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Katedra českého jazyka a literatury FP TUL
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1
vaclav.labus@tul.cz

Naše řeč, ročník 95 (2012), číslo 4, s. 187-197

Předchozí Jan Chromý, Jiří Milička: Experimentální zkoumání stylotvorných faktorů: první výstupy

Následující Karel Kučera: Rozšířené vydání Slovníku české frazeologie a idiomatiky