Časopis Naše řeč
en cz

Experimentální zkoumání stylotvorných faktorů: první výstupy

Jan Chromý, Jiří Milička

[Články]

(pdf)

Experimental research on style-forming factors: first outcomes

The paper introduces an experiment on the role of preparedness in writing. The experiment took place in 2010. Participants (N = 51; students of Charles University in Prague) were randomly divided into two groups: group N (N = 24) and group P (N = 27). Their main task was to describe the plot of a short animated film Quest. Group N started to write right after seeing each part of the film, group P had 5 minutes to prepare. Significant differences in the sentence length and number of revisions were shown between the two groups. It is claimed that preparedness is a valid styleforming factor, i.e. it influences both the process and the result of writing. Furthermore, the same method could be used for the analysis of the role of other style-forming factors in the writing process.

Key words: experimental linguistics; preparedness; style-forming factors; writing
Klíčová slova: experimentální lingvistika; připravenost; stylotvorné faktory; psaní

Článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Jan Chromý
Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
jan.chromy@ff.cuni.cz

Jiří Milička
Ústav srovnávací jazykovědy FF UK
Celetná 20, 116 42 Praha 1
milicka@centrum.cz

Naše řeč, ročník 95 (2012), číslo 4, s. 181-186

Předchozí Martin Beneš: Psaní velkých písmen v tzv. druhové složce pojmenování

Následující Václav Lábus: Atyp v cihle aneb O jednom progresivním způsobu neologizace

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1