Časopis Naše řeč
en cz

Rozšířené vydání Slovníku české frazeologie a idiomatiky

Karel Kučera

[Posudky a zprávy]

(pdf)

Extended edition of the Dictionary of Czech phraseology and idiomatics

The article is a review of Slovník české frazeologie a idiomatiky. Praha: Leda, 2009.

Článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav Českého národního korpusu FF UK
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
karel.kucera@ff.cuni.cz

Naše řeč, ročník 95 (2012), číslo 4, s. 198-202

Předchozí Václav Lábus: Atyp v cihle aneb O jednom progresivním způsobu neologizace

Následující Marie Čechová: K současnému stavu slovenské frazeologie