Časopis Naše řeč
en cz

Obecná pojmenování osob pracujících v zemědělství v historické perspektivě

Jaroslav David

[Články]

(pdf)

General naming of persons working in agriculture from a historical perspective

The text focuses on the historical development of Czech words used to name persons working in agriculture, such as zemědělec, rolník, sedlák and farmář during the 20th century. Their semantic changes and contemporary usage are researched through their collocations appearing in historical documents such as laws, language dictionaries, encyclopedias, contemporary journals and newpapers collected in the Czech National Corpus (SYN – synchronic written corpora).

Key words: collocations, historical semantics, naming of persons working in agriculture, semantics, synonyms
Klíčová slova: kolokace, historická sémantika, pojmenování osob pracujících v zemědělství, sémantika, synonyma

Článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Katedra českého jazyka FF OU
Reální 5, 701 03 Ostrava
jaroslav.david@osu.cz

Naše řeč, ročník 95 (2012), číslo 2, s. 85-98

Předchozí Josef Štěpán: Interjekce vyjadřující údiv (překvapení, úžas)

Následující Zdeňka Hladká: Po dlouhé době kompendiální práce o lexikonu

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1