Časopis Naše řeč
en cz

Po dlouhé době kompendiální práce o lexikonu

Zdeňka Hladká

[Posudky a zprávy]

(pdf)

A new lexicological compendium after a long time

The article is a review of František Čermák: Lexikon a sémantika. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. 357 s.

Článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Naše řeč, ročník 95 (2012), číslo 2, s. 99-102

Předchozí Jaroslav David: Obecná pojmenování osob pracujících v zemědělství v historické perspektivě

Následující Pavel Štěpán: Onomastická publikace k jubileu prof. Šrámka