Časopis Naše řeč
en cz

Interjekce vyjadřující údiv (překvapení, úžas)

Josef Štěpán

[Články]

(pdf)

Interjections expressing astonishment (surprise, amazement)

This paper analyzes interjections expressing astonishment in dialogues from contemporary fiction. It describes them on the syntactic level, where they are not incorporated in clauses as clause elements, but rather, they function as a means of clause-formation. Interjections do not express ideas, but emotions of astonishment (e.g. surprise or amazement) with which other emotions are connected. A detailed classification of the individual interjections is presented on the phonetic (graphic) and morphological levels from both formal and lexical semantic points of view, and the considerable variability of the analyzed interjections is commented on.

Key words: astonishment, asyntactic relationship, multiple-word interjection, primary interjection, religious expression, secondary interjection
Klíčová slova: údiv, asyntaktický vztah, víceslovná interjekce, primární interjekce, náboženský výraz, sekundární interjekce

Článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Peroutkova 1760/19, 150 00 Praha 5
stepan.josef@centrum.cz

Naše řeč, ročník 95 (2012), číslo 2, s. 70-84

Předchozí Jan Chromý: Koncepce stylotvorných faktorů v československé lingvistice: rozbor, kritika, nástin řešení

Následující Jaroslav David: Obecná pojmenování osob pracujících v zemědělství v historické perspektivě