Časopis Naše řeč
en cz

Koncepce stylotvorných faktorů v československé lingvistice: rozbor, kritika, nástin řešení

Jan Chromý

[Články]

(pdf)

The conception of style-forming factors in Czechoslovak linguistics: analysis, critique and potential solutions

The article presents an overview of research on style-forming factors in Czechoslovak linguistics. The conception of style-forming factors was unique at the time of its introduction, but it has not been developed much since then. The article identifies the following problems with this conception: (1) The processual domain of style is not examined; (2) Factors are derived from the resultative domain; (3) It is not clear what particular factors influence and to what extent; (4) Some factors are complex and they could be broken down into partial factors; (5) There is no limit to what can potentially be a style-forming factor. The article offers a possible solution to these problems: experimental research on style-forming factors.

Key words: communication, style, style-forming factors, written text
Klíčová slova: komunikace, styl, stylotvorné faktory, psaný text

Článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
jan.chromy@ff.cuni.cz

Naše řeč, ročník 95 (2012), číslo 2, s. 57-69

Předchozí Z dopisů jazykové poradně

Následující Josef Štěpán: Interjekce vyjadřující údiv (překvapení, úžas)