Časopis Naše řeč
en cz

Pojetí interjekcí v některých českých mluvnicích

Eliška Kleňhová

[Články]

(pdf)

The concept of interjections in some Czech grammars

The paper examines interjections and their position in the Czech language system, focusing on their definition and classification. We first concentrate on problematic transitions between interjections and paralinguistic cues (sounds) and then on the definition of interjections from three basic perspectives – morphological, syntactic and semantic. We review the concept of interjections in some Czech grammars and provide commentary and critical remarks regarding it. We conclude with the proposal of an all-embracing definition and a new classification of interjections.

Key words: classification, definition, interjections
Klíčová slova: klasifikace, definice, citoslovce

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Rilská 3182, 143 00 Praha 12
eliskaklenhova@seznam.cz

Naše řeč, ročník 94 (2011), číslo 5, s. 242-255

Předchozí Martin Prošek, Kamila Smejkalová: Kodifikace – právo, nebo pravomoc?

Následující Ana Adamovičová: Zpracování gramatiky českého jazyka v učebních materiálech češtiny pro cizince

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1