dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Soupis prací univ. Prof. Dr. Václava Vážného za léta 1952—1961

Zdeněk Tyl

[Články]

(pdf)

-

Navazuji na Soupis prací univ. prof. dr. Václava Vážného k jeho šedesátinám v červenci 1952, který sestavili P. Jančák, Zd. Sochová a J. Voráč (Naše řeč 36, 1953, s. 110—124), a to uspořádáním i průběžným očíslováním jednotlivých záznamů.

Za profesorem dr. Adolfem Kellnerem.
[Nekrolog a zhodnocení díla.]
Naše řeč 36, 1953, 220—228. 121

K otázce historického a srovnávacího chápání jazyka u Dobrovského.
[Referát přednesený na vědecké konferenci ČSAV o životě a díle J. Dobrovského v Praze 1953.]
Slavia 23, 1954, 159—163. 122

Na okraj Machkovy práce o českých a slovenských jménech rostlin.
[Referát o knize: V. Machek, Česká a slovenská jména rostlin, Praha 1954; s cennými poznámkami a doplňky.]
Naše řeč 37, 1954, 262—275. 123

Soupis prací univ. prof. dr. Adolfa Kellnera.
Sb. Adolfu Kellnerovi, Opava 1954, 25—28. 124

L’Institut de la langue tchèque.
[Informační zpráva o práci, spolu s V. Polákem.]
Orbis (Louvain) 3, 1954, 509—512. 125

[207]O jménech motýlů v slovenských nářečích. Studie sémasiologická se zřetelem jazykově zeměpisným.
Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1955, 338 s. + 10 s. map. příl., 8°. 126

K otázce jazykového atlasu zemí českých.
[Referát z dialektologické konference v Brně 1954.]
Slovo a slovesnost 16, 1955, 159—173. 127

Z nové české literatury dialektologické.
[Referát s krit. poznámkami: 1. J. Bělič, Dolská nářečí na Moravě, Praha 1954. — 2. J. Voráč, Česká nářečí jihozápadní. Studie jazykově zeměpisná, Praha 1955.]
Slavia 26, 1957, 414—424. 128

O králi Nalovi a princezně Damajantí. Stará pohádka indická.
[Překlad části eposu Mahábhárata.]
Praha, SNDK 1957, 95, (5) s., 8°. 129

Ivan Paňkevyč jako dialektolog.
[Rozbor a ocenění Paňkevyčových prací z ukrajinské dialektologie.]
Československá rusistika 3, 1958, 172—180. 130

Úvahy nad novým českým etymologickým slovníkem.
[Referát s krit. poznámkami o knize: V. Machek, Etymologický slovník jazyka českého a slovenského, Praha 1957.]
Naše řeč 41, 1958, 263—281. 131

[Odpověď na otázku č. 27:) Kak vy otnosites’ k voprosu o vozmožnosti postrojenija lingvističeskogo atlasa otdel’nych grupp slavjanskich jazykov ili slavjanskich jazykov v celom?
[Přehled práce na jazykovém atlase slovenských nářečí.]
Sbornik otvetov na voprosy po jazykoznaniju (IV Meždunarodnyj s’jezd slavistov, Moskva 1958), s. 240—243. 132

[Odpověď na otázku č. 29:] Kakovo značenije dialektnych dannych dlja postrojenija istoričeskogo sintaksisa otdel’nych slavjanskich jazykov?
Sbornik otvetov (v. u č. 132), s. 288—289. 133

[208]Život svaté Kateřiny.
K vyd. připravil, studií O jazykové stránce Života svaté Kateřiny, poznámkami ke kritice textu, poznámkami k výkladu a překladu básně a slovníčkem doprovodil V. Vážný.
V knize: J. Hrabák - V. Vážný, Dvě legendy z doby Karlovy. Památky staré literatury české, sv. 21 (Praha 1959), s. 119—286. 134

Nová lexikální monografie z nářeční oblasti moravské.
[Referát s krit. poznámkami o knize: Al. Gregor, Slovník nářečí slavkovskohučovického, Praha - Brno 1959.]
Naše řeč 43, 1960, 100—109. 135

Naše řeč, ročník 45 (1962), číslo 5-6, s. 206-208

Předchozí Božena Zimová: Některé způsoby vyjadřování záporu v řeči starého Podskalí

Následující Věra Formánková, Jarmila Syrovátková: O jazyce a stylu Marie Majerové