Časopis Naše řeč
en cz

Na okraj

Prof. JUDr. Ing. Karel Křivanec

[Short articles]

(pdf)

-

(XXIV, 166 n.). K článku J. Brambory o tomto výrazu poznamenávám, že jsem slov „na okraj“ užil v článku „Poznámky na okraj brožurky ministra dr. inž. Kovaříka ‚O hospodárnosti ve státní správě‘ “, vyšlém 15. X. 1921 v Nové práci. Články F. X. Šaldy z doby před tím jsem nečetl. Domnívám se proto, že byl tento výraz již počátkem let dvacátých běžný. Nevylučuji ovšem možnost, že jsem tehdy bez vnějšího popudu sám přeložil výraz in margine, který se mi do názvu onoho článku nehodil.

Naše řeč, volume 24 (1940), issue 8, p. 256

Previous Arnošt Kraus: Maglaj

Next Karel Sezima: Zlaté klasy ze sklizně letošní i minulých