Časopis Naše řeč
en cz

Protilist

[Drobnosti]

(pdf)

-

(NŘ. XV, 70, 170) Pan B. Netolický z Prahy navrhuje, aby se nečeské slovo »protilist« nahradilo výrazem vzájemný list, anebo aby se v obchodním jednání zavedly výrazy prodejní list a kupní list. Prodejní list [198]by obsahoval natištěný text: Prodali jsme a firma… koupila od nás atd. Kupní list by měl text: Podepsaná firma… koupila od Vás atd. Tisk obou těchto listů by se kryl, takže by se mohla příslušná data propisovat. — Máme tedy již čtverou vhodnou náhradu za něm. slovo Gegenschein (průpisek, uznávací list, vzájemný list, prodejní list — kupní list) a není pochyby, že aspoň jedna z nich by hověla obecné potřebě dokonale. Bylo by dobře, kdyby veřejné instituce obchodní (gremia) uvážily tuto jistě potřebnou věc a doporučily svým členům užívat některého z navrhovaných výrazů, aby tak byla zavedena jednota a aby se obchodní čeština konečně zbavila nečeského i věcně nesprávného »protilistu«. — Místo nevhodně utvořeného slova »dobropis«, za něž se v NŘ. XIV, 1930, 191 navrhovala náhrada připsání k dobrému, doporučuje p. Netolický výraz připsání ve prospěch. I to je zajisté výraz správný, jenom snad leckomu v něm bude scházeti přívlastkové určení (v čí prospěch). Ale zvykem by se povědomí o neúplnosti tohoto obratu jistě ztratilo, takže by se ho mohlo užívat i v záhlaví listu (Připsání ve prospěch, Zpráva o připsání ve prospěch a pod.).

Naše řeč, ročník 15 (1931), číslo 8, s. 197-198

Předchozí Mnoho

Následující Silně