Časopis Naše řeč
en cz

Silně

[Drobnosti]

(pdf)

-

(B. N.) Ve větě »Proto se tak silně ujaly (nečeské výrazy) v obchodě« není příslovce silně užito nesprávně; může v ní státi stejně dobře jako slova mnoho, velmi a pod. Rozdíl je leda ten, že by tu výrazy mnoho, velmi měly svůj význam původní, kdežto příslovce silně tu má smysl přenesený, stejně jako když říkáme silně nahluchlý, silně zpívati, silně vykřiknouti a pod. (nikoli »silou«, nýbrž »velkou měrou«). Stejně se užívá i příd. jména silný, na př. silný vzduch, silná vůně, silná rána, silné horko a pod., a naši předkové říkali také silná cesta (= velká cesta, silnice). Rčení silně se ujmouti je obraz ze života rostlin; ujme-li se rostlina a je-li hned od počátku silná, můžeme o ní říci, že se ujala silně, podobně jako říkáme o zdravém člověku, že vypadá zdravě, o člověku v čistých šatech řekneme krátce, že je čistě oblečen a pod.

Naše řeč, ročník 15 (1931), číslo 8, s. 198

Předchozí Protilist

Následující František Oberpfalcer: Domácí tvary křestních jmen, II.