Časopis Naše řeč
en cz

Protilist

[Drobnosti]

(pdf)

-

(NŘ. XV, 1931, 70) Na svůj dotaz, jak nahraditi toto slovo, za něž jsme sami navrhli výraz průpisek, dostali jsme odpověď od úřednice čs. státních drah. Oznamuje nám v ní, že čs. dráhy užívají v tomto smyslu výrazu uznávací list. To je výraz jistě zcela správný a výstižný, a jak je vidět, nevadí praxi čs. st. drah, že se skládá ze dvou slov. Nad slovo průpisek vyniká tím, že je to výraz už zavedený v celém velkém oboru veřejného podnikání, tedy výraz opravdu živý. Proto by bylo snad možné, nahraditi jím nečeské slovo »protilist« obecně. Ten, kdo by tu nechtěl užívati výrazu dvoučlenného, by zatím měl na vybranou slovo průpisek.

Naše řeč, ročník 15 (1931), číslo 7, s. 170

Předchozí Pondělí

Následující František Oberpfalcer: Domácí tvary křestních jmen, I.