Časopis Naše řeč
en cz

Uvázati koně »o sloup«

[Hovorna]

(pdf)

-

(N. Ř. IV, 44). P. šk. r. A. Vorel nám poslal ze Sušilových Písní (str. 371) doklad »a já k vám přijedu na vraném koníčku a si ho uvážu na vašu jedličku o bílú stužičku«. Viděti, že ani na Moravě neuvazují koně »o sloup« a pod. Chce-li zde šohaj uvázati koně »o bílú stužičku«, je to asi básnická volnost pro rým; sotva asi jinak uvazují koně »o provaz« a pod.

Naše řeč, ročník 4 (1920), číslo 8, s. 256

Předchozí Stržeň, ostržán

Následující Vaňous