Časopis Naše řeč
en cz

»Uvázati koně o sloup«

[Hovorna]

(pdf)

-

(IV, 44 a 256) Doc. Dr. Frant. Trávníček slyšel na Oravsku větu »uvážem koňa o lesu« (lesa, lésa [č. lísa] je proutěný plot, proutěná vrátka, anebo i kůl v takovém plotě). Netřeba vykládati, že takový ojedinělý doklad z místního nářečí, který může býti i nahodilou odchylkou od obyčejné řeči osoby, z jejíchž úst vyšel, nemůže stačiti na důkaz, že je chybná vazba »uvázati ke sloupu«, známá od nejstarších dob našeho písemnictví a po všech krajích československých.

Naše řeč, ročník 5 (1921), číslo 7, s. 224

Předchozí Soběstačný

Následující Ve dne

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdm transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1