Časopis Naše řeč
en cz

Sufix -ek v pomístních jménech v Čechách

Pavel Štěpán

[Articles]

(pdf)

The suffix -ek in Bohemian minor place names

The article provides an analysis of the various functions of the suffix -ek in minor place names (names of unsettled geographical objects) from the territory of Bohemia. The individual types of formations are analysed, interpreted, and illustrated by typical examples. The most important conclusion concerns the function of this suffix in minor place names derived from common nouns; this function is not always diminutive, as it has been stated up to now. In many names derived from common nouns, the suffix -ek expresses the relative position of the named object or certain circumstances connected with it. The article also expands the knowledge of names derived from proper names.

Key words: minor place names, functions of suffixes, suffix -ek, suffixation
Klíčová slova: pomístní jména, funkce sufixů, sufix -ek, sufixace

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Valentinská 1, 116 46 Praha 1
stepan@ujc.cas.cz

Naše řeč, volume 98 (2015), issue 1, pp. 21-33

Previous Lucie Radková, Jana Rausová: Barva, červeňák či paprika? Lexikum užívané v drogovém prostředí

Next Ludmila Uhlířová: Knižní novinky z bulharské bohemistiky, hlavně jazykovědné

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1