Časopis Naše řeč
en cz

Prefixálně-sufixální substantiva v pomístních jménech v Čechách

Pavel Štěpán

[Články]

(pdf)

Prefixal-suffixal nouns in Bohemian minor place-names

This article deals with the prefixal-suffixal substantive lexical units found in names of uninhabited places on the territory of Bohemia. A majority of the lexical units analysed are derived from common nouns; formations from proper names (namely toponyms) are rare. In addition to the bases of the individual formations, the repertory of the prefixes and suffixes was investigated. A geolinguistic perspective reveals that the lexical units analysed occur most frequently in minor place-names from southwest and northeast Bohemia.

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Naše řeč, ročník 94 (2011), číslo 2, s. 78-86

Předchozí Marta Koutová: Psaní velkých písmen v názvech svátků a období církevního roku pravoslavné církve

Následující Bohumil Vykypěl: Oxfordská příručka lingvistického analyzování aneb theatrum linguisticæ

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1