Časopis Naše řeč
en cz

Prefixálně-sufixální adjektiva v pomístních jménech v Čechách

Pavel Štěpán

[Articles]

(pdf)

Prefixal-Suffixal Adjectives in Bohemian Minor Place-Names

This article provides an analysis of the prefixal-suffixal adjectival lexical units found in names of uninhabited places on the territory of Bohemia. The individual lexical units are derived both from common-noun and proper-name bases. The author deals with the repertory of the prefixes used, as well as the competition between the suffixes -ský, -ní and -ný. The geolinguistic point of view shows that the lexical units analysed occur most frequently in minor place-names of southwest and northeast Bohemia.

Key words: adjectives, minor place-names, prefixal-suffixal formation, word-formation

Klíčová slova: adjektiva, pomístní jména, prefixálně-sufixální tvoření, slovotvorba

 

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

 

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Valentinská 1, 116 46 Praha 1
stepan@ujc.cas.cz

Naše řeč, volume 94 (2011), issue 4, pp. 194-203

Previous Vojtěch Veselý: Obojí, oboje, obé, všechno

Next Marek Nekula: Mnohojazyčnost v České republice

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1