Časopis Naše řeč
en cz

Zázemí

[Hovorna]

(pdf)

-

Za toto slovo nově a ne šťastně utvořené nabízí čtenář našeho časopisu slovo vnitrozemí. Bylo by ovšem lepší než slovo zázemí, za něž jiný přítel »Naší Řeči« navrhl slovo zápolí (viz »N. Ř.« 1, 316), jenom že slovo vnitrozemí má již svůj význam ustálený, jakožto opak výrazů přímoří, pomoří a p.

Naše řeč, ročník 2 (1918), číslo 1, s. 29

Předchozí Veličenstvo, veličenství

Následující Aby ses