Časopis Naše řeč
en cz

Mezinárodní konference o historické lexikologii a lexikografii (ICHLL) 2018

Michal Hořejší

[Recenze a zprávy]

(pdf)

The International Conference on Historical Lexicology and Lexicography 2018

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK
náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
michal.horejsi@ff.cuni.cz

Naše řeč, ročník 102 (2019), číslo 1-2

Předchozí Ludmila Uhlířová: Ke koncepci Akademického slovníku současné češtiny – poznámky k některým bodům

Následující Z jazykové poradny