Časopis Naše řeč
en cz

Mezinárodní konference o historické lexikologii a lexikografii (ICHLL) 2018

Michal Hořejší

[Reviews and reports]

(pdf)

The International Conference on Historical Lexicology and Lexicography 2018

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK
náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
michal.horejsi@ff.cuni.cz

Naše řeč, volume 102 (2019), issue 1-2

Previous Ludmila Uhlířová: Ke koncepci Akademického slovníku současné češtiny – poznámky k některým bodům

Next Z jazykové poradny