Časopis Naše řeč
en cz

Ke koncepci Akademického slovníku současné češtiny – poznámky k některým bodům

Ludmila Uhlířová

[Recenze a zprávy]

(pdf)

On the conception of Academic Dictionary of Contemporary Czech: Notes on some of its points

Recenze knihy Kochová, Pavla ‒ Opavská, Zdeňka (eds.) (2016): Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 239 s.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

lidauhlirova@seznam.cz

Naše řeč, ročník 102 (2019), číslo 1-2

Předchozí Oldřich Uličný: Nový akademický výkladový slovník současné češtiny se představuje

Následující Michal Hořejší: Mezinárodní konference o historické lexikologii a lexikografii (ICHLL) 2018