Časopis Naše řeč
en cz

Z jazykové poradny

[Drobnosti]

(pdf)

From the letters to the language counselling center

Dotaz
Jsem novinář, občas spolupracuji s rozhlasem. Velmi silně mně vadí používání sloves provádět a probíhat. Jeden moderátor je běžně používá například ve vyjádřeních „provádějí opravu silnice“ místo opravují silnici, „provádějí hodnocení“ místo hodnotí, nebo posluchač slyší, že někde „proběhla schůze“ místo byla schůze apod. Já stále znám poučku z dob mých studií, že probíhat může jen vítěz cílem a provádět lze pouze koně po náměstí. Když jsem moderátorovi řekl, ať tato slovesa zapomene, dověděl jsem se, že jsem „sto let za opicema, protože se to běžně používá“. Jaký je současný odborný názor na používání sloves probíhat a provádět v uvedených spojeních?


Odpověď
Slovník spisovného jazyka českého uvádí u sloves, o která Vám jde, více různých významů. U slovesa provádět jsou tu mj. uvedena spojení provádět sběr, výzkum, stavbu. Takový složený slovesně-jmenný výraz namísto samotného slovesa, např. provádět opravy, má mnohdy značnou komunikativní výhodu – např. tehdy, když není zapotřebí ani žádoucí pojmenovat předmět činnosti označované slovesem. Tak namísto věty uživatel musí provádět opravy pomocí klávesnice a myši by nebylo vhodné napsat jen uživatel musí opravovat pomocí klávesnice a myši, neboť v dnešní češtině obvykle sloveso opravovat neužíváme ve větě bez předmětu. Podobně to je i v mnoha jiných případech.

Naše řeč, ročník 102 (2019), číslo 1-2

Předchozí Michal Hořejší: Mezinárodní konference o historické lexikologii a lexikografii (ICHLL) 2018

Následující Michaela Křivancová: Obraz světa ve frazeologii: K metodice analýzy a klasifikace frazeologických jednotek