Časopis Naše řeč
en cz

Jeden autor, osem žánrov a trochu matematiky

Ján Mačutek

[Posudky a zprávy]

(pdf)

One author, eight genres, and some mathematics

Recenze knihy Kubát, Miroslav (2016): Kvantitativní analýza žánrů. Ostrava: Ostravská univerzita, 141 s.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky,
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského
Mlynská dolina F1, 842 48 Bratislava, Slovensko
jmacutek@yahoo.com

Naše řeč, ročník 101 (2018), číslo 4

Předchozí Jaroslav David: První česká soustavná práce o literární onomastice

Následující Martin Beneš: Kalamáry