Časopis Naše řeč
en cz

Jeden autor, osem žánrov a trochu matematiky

Ján Mačutek

[Reviews and reports]

(pdf)

One author, eight genres, and some mathematics

Recenze knihy Kubát, Miroslav (2016): Kvantitativní analýza žánrů. Ostrava: Ostravská univerzita, 141 s.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky,
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského
Mlynská dolina F1, 842 48 Bratislava, Slovensko
jmacutek@yahoo.com

Naše řeč, volume 101 (2018), issue 4

Previous Jaroslav David: První česká soustavná práce o literární onomastice

Next Martin Beneš: Kalamáry