dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

První česká soustavná práce o literární onomastice

Jaroslav David

[Posudky a zprávy]

(pdf)

The first Czech systematic book on literary onomastics

Recenze knihy Dvořáková, Žaneta (2017): Literární onomastika: Antroponyma. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 291 s.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Katedra českého jazyka FF OU
Reální 5, 701 03 Ostrava
jaroslav.david@osu.cz

Naše řeč, ročník 101 (2018), číslo 4

Předchozí Tereza Klemensová: Německá toponyma a poněmčování v zajetí nacionalismu 19. století

Následující Ján Mačutek: Jeden autor, osem žánrov a trochu matematiky