Časopis Naše řeč
en cz

Kalamáry

Martin Beneš

[Drobnosti]

(pdf)

On the Czech word Kalamáry

The paper deals with the Czech term for a dish made from various types of squid (Cephalopoda), i.e. kalamáry, discusses its morphological properties and the hypothesis of the possible ambiguity of its grammatical gender.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Letenská 4, 118 51 Praha 1
benes@ujc.cas.cz

Naše řeč, ročník 101 (2018), číslo 4

Předchozí Ján Mačutek: Jeden autor, osem žánrov a trochu matematiky

Následující Z jazykové poradny