Časopis Naše řeč
en cz

Co je v lingvistice nového

Ludmila Uhlířová

[Posudky a zprávy]

(pdf)

Whatʼs new in Linguistics

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

lidauhlirova@seznam.cz

Naše řeč, ročník 101 (2018), číslo 3

Předchozí Alena M. Černá: Thámův Veleslavínův nomenklátor

Následující Michal Místecký: Červenkova teorie verše prizmatem korpusového bádání