Časopis Naše řeč
en cz

Červenkova teorie verše prizmatem korpusového bádání

Michal Místecký

[Posudky a zprávy]

(pdf)

Miroslav Červenka’s verse theory: A corpus perspective

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Katedra českého jazyka OU
Reální 3, 702 00 Ostrava
michal.mistecky@osu.cz

Naše řeč, ročník 101 (2018), číslo 3

Předchozí Ludmila Uhlířová: Co je v lingvistice nového

Následující Petr Nejedlý: Ze slovníku raněnovověké češtiny: klorýt