Časopis Naše řeč
en cz

Co je v lingvistice nového

Ludmila Uhlířová

[Reviews and reports]

(pdf)

Whatʼs new in Linguistics

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

lidauhlirova@seznam.cz

Naše řeč, volume 101 (2018), issue 3

Previous Alena M. Černá: Thámův Veleslavínův nomenklátor

Next Michal Místecký: Červenkova teorie verše prizmatem korpusového bádání