Časopis Naše řeč
en cz

Šmejdy a šmejdi

Věra Dvořáčková

[Drobnosti]

(pdf)

Šmejdy and šmejdi - From inanimate "pieces of junk" to animate "bastards"

This article discusses the use and the origin of the expression šmejdi.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
Gabčíkova 2362/10, 182 00 Praha 8
dvorackova@mua.cas.cz

Naše řeč, ročník 98 (2015), číslo 5, s. 267-271

Předchozí Marta Šimečková: Basama teremtete a jiná citoslovce klení

Následující Z dopisů jazykové poradně

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdm transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1