Časopis Naše řeč
en cz

Basta fidli kulatina aneb k jednomu typu interjekcí

Marta Šimečková

[Drobnosti]

(pdf)

Basta fidli kulatina or on one type of interjection

This article deals with the origin, meaning and use of the interjection basta

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL. 

Ústav pro jazyk český AV ČR
Veveří 97, 602 00 Brno
simeckova@iach.cz

Naše řeč, ročník 98 (2015), číslo 2, s. 103-106

Předchozí Jiří Hasil: Osmdesát let vysokoškolské bohemistiky v Rumunsku a Dny slovanské kultury v Bukurešti

Následující Věra Dvořáčková: Berlusconizace po česku