Časopis Naše řeč
en cz

Konkurence spisovných koncovek ve 3. os. pl. ind. préz. akt. sloves vzoru sází ve zpravodajské rubrice serveru iDNES

Pavel Sojka

[Články]

(pdf)

Morphological variation in the present-tense third-person plural of the “sázet” conjugation type (an inquiry based on data acquired from the online newspaper iDNES)

This paper summarises the results of an inquiry into the morphological variation in the present-tense third-person plural of the “sázet” type (this type belongs to class IV, containing verbs with the indicative present stem suffix -í-). There are two possible forms in Standard Czech: sází and sázejí (the form sází was codified alongside sázejí in 1993). The sample examined contains 1 500 occurrences from the online newspaper iDNES (from November 2013 to June 2014). The analysis shows that the prevailing form is sázejí. However, there are several verbs for which a more frequent incidence of the equivalent of the sází form can be regarded as an increasing tendency (particularly chybět, stavět, umět). Comparison with the Czech corpus SYN2013PUB seems to confirm these assumptions.

Key words: Czech verbs, morphological variation, Standard Czech
Klíčová slova: česká slovesa, morfologická variantnost, spisovná čeština

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Katedra českého jazyka PedF UK
M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1
pavel.sojka@centrum.cz

Naše řeč, ročník 98 (2015), číslo 4, s. 190-205

Předchozí Veronika Štěpánová: Vokalická kvantita v přejatých slovech v češtině: Výsledky výzkumu výslovnostního úzu

Následující Miloslava Vajdlová: Od duchovního společenství k ozdobě: Lexémy tovaryšstvie a tovaryšstvo ve staré češtině

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdm transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1