Časopis Naše řeč
en cz

Od duchovního společenství k ozdobě: Lexémy tovaryšstvie a tovaryšstvo ve staré češtině

Miloslava Vajdlová

[Články]

(pdf)

From spiritual community to ornament: The lexemes tovaryšstvie a tovaryšstvo in Old Czech

The lexemes tovaryšství and tovaryšstvo, nowadays peripheral, were atteseted in the phonological variants tovařišstvie/tovaryšstvie, tovařišstvo/tovaryšstvo in Old and Humanistic Czech. They were commonly used and had a number of meanings: ‘association, (spiritual) connection’ – ‘association, community, grouping’ – ‘fellowship, friendship, togetherness’ – ‘company, companionship’ – ‘companions’, etc. On the basis of the archiseme ‘link, connection’ and the shift from abstract to concrete, the meaning ‘ornament consisting of more (especially heterogeneous) parts’ also developed.

Key words: development of language; lexemes tovaryšstvie, tovaryšstvo; Old Czech; semantic shift
Klíčová slova: vývoj jazyka; lexémy tovaryšstvie, tovaryšstvo; stará čeština; významový posun

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Valentinská 1, 116 46 Praha 1
vajdlova@ujc.cas.cz

Naše řeč, ročník 98 (2015), číslo 4, s. 206-211

Předchozí Pavel Sojka: Konkurence spisovných koncovek ve 3. os. pl. ind. préz. akt. sloves vzoru sází ve zpravodajské rubrice serveru iDNES

Následující Zuzana Hlubinková: Nová knížka o slovenských příjmeních

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1