Časopis Naše řeč
en cz

Osmdesát let vysokoškolské bohemistiky v Rumunsku a Dny slovanské kultury v Bukurešti

Jiří Hasil

[Posudky a zprávy]

(pdf)

Eighty years of Czech language and literature at Romanian universities and Slavic Culture Days in Bucharest

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL. 

Ústav bohemistických studií FF UK
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
jiri.hasil@ff.cuni.cz

Naše řeč, ročník 98 (2015), číslo 2, s. 101-102

Předchozí Martin Prošek: Maximalistické miniatury

Následující Marta Šimečková: Basta fidli kulatina aneb k jednomu typu interjekcí

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1