Časopis Naše řeč
en cz

Maximalistické miniatury

Martin Prošek

[Posudky a zprávy]

(pdf)

Maximalistic miniatures

Milan Hrdlička: Bohemistické miniatury. Praha: Karolinum, 2012. 124 s. 

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL. 

Ústav pro jazyk český AV ČR
Letenská 4, 118 51 Praha 1
prosek@ujc.cas.cz

Naše řeč, ročník 98 (2015), číslo 2, s. 98-101

Předchozí Ludmila Uhlířová: Monografie o enklitikách v češtině období baroka

Následující Jiří Hasil: Osmdesát let vysokoškolské bohemistiky v Rumunsku a Dny slovanské kultury v Bukurešti

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1