Časopis Naše řeč
en cz

Knižní novinky z bulharské bohemistiky, hlavně jazykovědné

Ludmila Uhlířová

[Posudky a zprávy]

(pdf)

New Czech Studies books from Bulgaria, mainly linguistic ones

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Nýřanská 12, 153 00 Praha 5
lidauhlirova@seznam.cz

Naše řeč, ročník 98 (2015), číslo 1, s. 34-41

Předchozí Pavel Štěpán: Sufix -ek v pomístních jménech v Čechách

Následující Iva Nebeská: Česká studie o dětské řeči

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1